Teplice, Ústí nad Labem, Bílina a okolí

Aktuálně rozvážíme zdarma v Teplicích, Bílině, Ústí nad Labem a blízkém okolí.
Individuální lokality je nutno konzultovat.

Krabičky rozvážíme vždy den předem v odpoledních nebo večerních hodinách.
Rozvozový řidič kontaktuje zákazníky s cca 30 minut předem.
Denní balíček lze ponechat i na smluveném místě - nutno nahlásit s dostatečným předstihem. Pokud si přejete zanechat krabičky "přede dveřmi", nepřebíráme zodpovědnost za případné zcizení.